Saturday, May 22, 2010

Parahat AmandurdyyewSalamualeykim www.tmhits.com saytymyzyng hormatly agzalary. Men bu gun Turkmenistanyng at gazanan artisti Parahat Amandurdyyew hakynda birnache maglumatlary paylashmak isledim.
Amandurdyýew Parahat Artykowiç. 1981-nji ýylyň iýul aýynyň 21-inde, Ahal welaýatynyň Ak-Bugdaý etrabynyň S.A.Niýazow daýhan birleşik obasynda eneden dogulýar.Parahat 1997-nji ýylda orta mekdebi tamamlap,Aşgabat şäherindäki DAŇATAR ÖWEZOW adyndaki sazçylyk uçilişesiniň "hor dirižory" fakultetine okuwa girýär. 2001-nji ýylda uçilişe okuwyny doly tamamlaýar we şol ýylda TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ "hor dirižory" fakultetine okuwa girýär.
Parahat, 2006-njy ýylda okuwy doly tamamlap öz diplom işini Ahal welaýat medeniýet öýünde aýdymçy bolup işläp 2008-nji ýylda tamamlaýar! Häzirki wagt, 2009-njy ýylyň 2-nji fewralyndan bäri "TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MERKEZINDE" aýdymçy bolup işleýär! Onuň Döwlet sylaglary: 2001-nji ýylda "ÝAŇLAN DIÝARYM" telebäsleşiginiň ýeňijisi! 2007-nji ýylda "ALTYN ASYR" bäsleşiginiň ýeňijisi! 2008-nji ýylda "TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN" artisti diýen at dakyldy!Hazirki wagtda Parahat Amandurdyyew ozuning "Bu guyzde" "Yuregim sende" we "Seningki" yaly aydymlary bilen yashlarmyzyng soygusini gazanmagy basharan aydymchydyr.Parahadyng gowy görýän reňki açyk ýaşyl we gara renk! Onuň esasy arzuwy dünýä derejesinde klip düşürmek!
Uns bereningiz uchin kop sag bolung !!!!!!!!

4 comments:

 1. Replies
  1. tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều rất khó thực hiện.

   Đoan Mộc dongtam
   game mu
   cho thue phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tổng đài tư vấn luật
   http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữCuồng còn lại một đạo thực kiếm bổ về phía Nhạc Thiên lão tổ, kiếm quang toát ra ma khí đáng sợ, khí thế cũng không dưới Nhạc Thiên lão tổ.

   - Vang ầm ầm.

   Nhạc Thiên lão tổ hóa chưởng thành quyền, đồng thời một đạo chưởng ấn thật lớn thay đổi triệt để không gian, trực tiếp hướng về phía Đoan Mộc Cuồng.

   Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, chỉ để lại một tiếng vang kinh thiên động địa, chung quanh vạn thước không gian sụp đổ, nháy mắt không gian hóa thành một mảnh hắc ám hư vô.

   Hai người ở trên không trung, đều tự hình thành không gian chính mình, đến mức không gian chung quanh đều bị gạt bỏ, nhưng một chiêu hai người tách ra, liền bạo hướng mà ra, loại chiến đấu này có lực lượng khủng bố va chạm vào nhau.

   Hai người giao thủ cùng nhau, mỗi một đạo công kích đều khiến cho không gian sụp đổ, chung

   Delete
 2. TL;DR BreakdownMany on-line gaming sites have adopted a less complicated}, easier, and safer mode of on-line casino crypto cost. And it amazes us once they do since might be} a lot money to be produced from being reliable. In any case, most on-line casinos that defraud do not 인터넷카지노 cheat through their video games . We discovered that the welcome bonus is the very first thing players examine for when visiting a web-based casino.

  ReplyDelete