Wednesday, June 2, 2010

Tmhits.com-da Täzelik..
Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!!! Gün-günden ösüşler bilen öňe barýan saýtymyzda täzelik girizilmeler dowam edýär. Bularyň iň soňkusy bolsa siziň Facebook- da biziň saýtymyzyň videolaryny göni öz Facebook sahypaňyzda seredip bilmegiňizdir. Munuň üçin siziň www.tmhits.com -dan video linkini nusgalap ("copy" edip), Facebook-a goýmagyňyz ("paste" etmegiňiz) ýeterlikdir. Mysal hökmünde ýokardaky suratlara seredip bilersiňiz !!!!!!
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!!!!

1 comment: