Monday, November 22, 2010

Tmhits Iňlis dilinde Tmhits is in English

Salamualeýkum hormatly www.tmhits.com saýtymyzyň agzalary we diňleýjileri !!!! Gün-günden ösüşlere tarap batly gadam bilen barýan saýtymyz gündelik täzelikler bilen işini dowam edýär. Biziň indiki täzeligimiz saýtymyzyň altynjy dili bolan Iňlis dilinde ulanylma mümkinçiligidir. Saýty Iňlis dilinde ulanmak üçin baş sahypadaky "dil" bölüminden English-i saýlamagyňyz ýeterlikdir. Ondan başga-da saýtyň ýazgylary Web 2.0 saýtlarynda giňden ulanylýan Trebuchet MS fontyna geçirildi. Biziň saýtymyzda Helvetica Neu, Arial, Lucida Grande, Verdana yaly fontlar hem ulanylýar.
Üns bereniňiz üçin köp sag boluň !!!!!!
Size okuwda we işleriňizde üstünlikler arzuw etmek bilen !!!!!!!!!
Tmhits topary

1 comment: